راه حل گاز گرفتن در توله ها


راه حل گاز گرفتن در توله ها 

سگهای جوان دوست دارند همه چیز را گاز بگیرند تا مهارتهای خود را افزایش داده و یاد بگیرند چگونه قدرت فک و گازگرفتنشان را کنترل کنند. اگر توله سگی در بازی خیلی محکم گاز بگیرد، همبازیش با صدای جیغی که از خود در می اورد  اعتراض کرده و بازی را متوقف می کند. خیلی مهم است که توله سگها یاد بگیرند بی جهت هم بازی خود را گاز نگیرند چون تعادل بازی را به هم زده و در بزرگی نمی توانند به خوبی از خود دفاع کنند

گازگرفتن در بازی برای برخی از صاحبان مخصوصا آنهایی که بچه کوچک دارند به جای حالت بازی و شادی سگ آن رابه عنوان حالت خشم و حمله تلقی کرده و سگ را تنبیه می کنند.روشهای نادرست تنبیه میان صاحبان سگ رواج پیدا کرده است.روشهای تربیتی نادرستی مثل استفاده از اسپری آب پاش یا استفاده از روزنامه لوله شده با این روشها سگ به شدت از صاحب خود می ترسد و اعتماد و اطمینانش را به او از دست می دهد همچنین باعث بوجود آمدن ترسهای کاذب در سگ شما بشود  

          گاز گرفتن در بازی میتواند خطرناک شود و زخمهای شدیدی ایجاد کند.ممکن است در بازی سگها به هم صدمه بزنند . باید تفاوت گاز گرفتن در حال بازی و گاز گرفتن از روی خشم را بشناسیم. سگ هنگام بازی جست و خیز می کند و بدنش حالت فنری و آزادی دارد یا سگ خود را روی دستها به جلو می کشد و پشت و دم خود را بالا نگه می دارد و دمش را مدام تکان می دهد. حالت صورت او وقتی بازی می کند، دهانش باز است و گاهی صدایی مثل غرش می کشد متفاوت با غرشهایی که با ترس و خشم است و در حالی که سرش را به این طرف و آن طرف تکان می دهد لب پایین را عقب می کشد تا دندانهایش را نشانتان بدهد.

انسانهای مختلف آستانه دردهای متفاوتی دارند. مهم است صاحب حیوان حتی اگر تحمل درد را دارد به سگ اجازه ندهد در بازی دست او را گاز بگیرد. باید بعد از هرگونه گاز گرفته شدن کلمه نه را محکم به او بگویید با لحنی کوبنده تا سگ بازی را متوقف کند و برای مدتی با سگتان قهر کنید. مشکل وقتی ایجاد می شود که سگتان فکر کند با گازگرفتن شما توجهتان را به خود جلب می کند

 سگهای جوان در بازی، گوش ، گردن و پشت هم را گاز می گیرند. وقتی صاحب سگ او را با دست هل می دهد، سگ را تشویق می کند که دست او را گاز بگیرد. شما باید به سگتان آداب بازی کردن را یاد بدهید. وقتی برای مدت طولانی با سگتان بازی کنید، کم کم درجه هیجان و خشونت سگ  بالا می رود . شما موظف هستید سگتان را آرام نگه دارید و اجازه ندهید قلدری کند. توجه سگ را به سمت عروسکهایش جلب کنید ، با عروسک با او بازی کنید و او هل ندهید. سگ متوجه می شود وقتی عروسک را می گذارید بازی شروع شده و وقتی بر می دارید پایان بازی است. استفاده از میوه هم در بازی مفید است زیرا میزان قند خون را کنترل می کند تا در پایان بازی سگ تندخو و بداخلاق نشود

برچسب ها : آموزش سگ - تربیت سگ - مربی سگ