علل مدفوع خواری در سگها


 

علل مدفوع خواری در سگها

 

 

 

رفتار غریزی مادر

 در چند هفته اول به دنیا امدن توله ها معمولا مادر با لیسیدن مقعد فضولات توله ها را می خورد تا با این کار باعث تحریک دفع توله ها شود و همچنیین باعث تمییز نگاه داشتن توله ها و لانه اش گردد.این عمل مادر معمولا تا هنگامی که توله ها به یاد گیری خود به خود دفعشان ادامه میدهند

 

رفتارهای کاوشگرانه 

  • توله های جوان از تمام حس های خود برای درک محیط اطراف خود استفاده می کنند یکی از این کارها که به مزاج ما انسانها خوش نمیاید همین چشیدن مدفوع است که کاملا از روی کنجکاوی است
  • این عمل بیشتر در توله هایی دیده میشود که مدت زیادی در پرورشگاه و جدا از دنیای خارج نگهداری میشوند.این کار جز روند کشف دنیای اطرافشان است
  • در معرض قرار گرفتن با دی اکسی کولیک میتواند باعث رشد عصبی شود.این ماده در مدفوع به مقادیر زیادی وجود دارد و گمان میرود مدفوع خواری اثر مثبتی بر رشد عصبی توله داشته باشد

 

ترجیح غذایی

  • با این که برای انسانها درکش بسیار سخت است اما سگها ذاتا ممکن است مدفوع خوردن را به خاطر بو و مزه و قوامش  بسیار دوست داشته باشند.مخصوصا اگر مدفوع مصرفی متعلق به گربه باشد. 

 

گرسنگی 

  • سگهای مبتلا به پر خوری ممکن است برای سیر کردن خود  مدفوع بخورند
  • سگهای مبتلا به سو جذب (سگهایی که مبتلا به نارسایی لوزالمعده یا بیماری های روده ) هستند ممکن است مدفوع بخورند
  • سگهایی که غذای کافی و متعادل دریافت نمیکنند ( مثل اسکلت مرغ و اشغال گوشت و....) برای تامین کالری خود مجبور به مدفوع خواری میشوند.

 

جلب توجه

  • خوردن مدفوع توسط سگ معمولا باعث واکنش صاحبش میشود .این جلب توجه کافی است که سگ را دوباره تشویق به انجام این کار بکند، حتی اگر توجه صاحبش از نوع تنبیه باشد.

 

 

رفتارهای مرتبط به اضطراب سگ

 

  • مدفوع خواری ممکن است قسمتی از رفتار هایی باشد که سگ بخواهد با این کارش بر اضطرابش فائق آید

 

 

کمبود ویتامین

در بعضی از موارد این رفتار میتواند به علت کمبود ویتامین و مواد معدنی باشد که در این صورت باید با مشاوره دامپزشک این کمبود را در بدن حیوان تامین نمود